LinkedIn

Formy prowadzenia gospodarki komunalnej – szanse i zagrożenia

Category News
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wraz z Dr Krystian Ziemski & Partnres serdecznie zapraszają do Sali Celichowskiego WUW w Poznaniu na seminarium poświęcone tematowi: „Formy prowadzenie gospodarki komunalnej – szanse i zagrożenia”, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. 
 
Wspólnie omówimy m.in. formy wykonywania gospodarki komunalnej, harmonogram przekształcania podmiotów, jak i prawno – podatkowe skutki powyższych działań oraz interesujące rozwiązania praktyczne.
 
Szczegółowy program znajduje się w załączeniu oraz na stronie: http://www.sgipw.wlkp.pl
Zobacz także: