LinkedIn

Formy prowadzenia gospodarki komunalnej – szanse i zagrożenia – podsumowanie

Category News
Dziś, 20 czerwca 2013 r. w Sali Celichowskiego WUW w Poznaniu odbyło się seminarium poświęcone tematowi: „Formy prowadzenie gospodarki komunalnej – szanse i zagrożenia” organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wraz z naszą Kancelarią. 
  
Wspólnie omówiliśmy m.in. formy wykonywania gospodarki komunalnej, harmonogram przekształcania podmiotów oraz skutki powyższych działań i interesujące rozwiązania praktyczne. 
 
Wśród ekspertów znaleźli się m.in.: 
- Lider Działu Prawa Administracyjnego Maciej Kiełbus w temacie „Formy prowadzenia gospodarki komunalnej na przykładzie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi”; 
- radca prawny Dawid Dziendziela z Działu Prawa Handlowego w temacie „Dopuszczalne formy wykonywania gospodarki komunalnej. Przyczyny przekształcania samorządowych zakładów budżetowych w spółki komunalne”; 
- prawnik Anna Kudra z Działu Prawa Administracyjnego w temacie „Harmonogram przekształcenia (obejmujący zarówno procedurę samorządową jak i rejestracyjną w odniesieniu do spółki)”; 
- aplikant radcowski Piotr Koźmiński z Działu Prawa Podatkowego w temacie „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego”. 
Zobacz także: