LinkedIn

Finał konkursu wiedzy prawniczej Lexpert

Category News
Jak co roku, zadbaliśmy o wysoki poziom merytoryczny konkursu oraz nieszablonowość konkursowych zadań. Przyświecała nam idea, by dzięki odpowiedniemu ujęciu konkursowych zagadnień, możliwe było jak najbardziej obiektywne zweryfikowanie wiedzy studentów oraz umożliwienie im zaprezentowania się z jak najlepszej strony.Dobrym prawnikiem jest nie ten, kto ma duży zasób wiedzy, lecz przede wszystkim ten, kto potrafi ją kreatywnie i w błyskotliwy sposób wykorzystać, kto jest w stanie wyprzedzać i kojarzyć fakty oraz konsultować decyzje z zespołem i dochodzić do prezentowania niekonwencjonalnych rozwiązań problemów. To także ten, kto umie przekonać do swoich racji, odpowiednio je argumentując podczas odważnej autoprezentacji. To w końcu osoba, która jest zdolna do nawiązania bardzo dobrego kontaktu z klientem, gdyż w dzisiejszych czasach prawnik to przede wszystkim partner biznesowy i doradca. Takich osób poszukują dziś wymagający klienci na niezwykle konkurencyjnym rynku.Drugi etap konkursu to zadania praktyczne, obejmujące zarówno wiedzę teoretyczną, jak i jej zastosowanie w konkretnych sytuacjach. To zadania na pomysłowość, refleks, skojarzenia, które są oceniane przez Profesorów z różnorodnych dziedzin prawa zasiadających w Jury.
Zobacz także: