LinkedIn

Prof. UWr dr hab.
Jerzy Korczak

of Counsel | lawyer
Prof. UWr dr hab. <br>Jerzy Korczak
Profession: lawyer
Language: English, German
Phone: 618662628
Profile on LinkedIn: LinkedIn

Doświadczenie zawodowe

  • Prof. UWr, doktor habilitowany nauk prawnych,
  • Dyrektor Instytut Nauk Administracyjnych WPAiE UWr (od 2022 r.),
  • Kierownik Zakładu Ustroju Administracji Publicznej WPAiE UWr (od 2019 r.)
  • Kierownik Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej WPAiE UWr (od 2011 r.),
  • Redaktor Naczelny czasopisma „Prawo” w serii Acta Universitatis Wratislaviensis (od 2017 r.)