LinkedIn

Magdalena Wilczyńska

Magdalena Wilczyńska
Profession: legal attorney
Language: English
Phone: 618662628
Profile on LinkedIn: LinkedIn

Doświadczenie zawodowe

  • Prawniczka zajmująca się prawem administracyjnym oraz postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Uczestniczy w obsłudze prawnej Klientów w zakresie prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.
  • Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę, a także sporządzania umów i opinii prawnych oraz reprezentowania podmiotów na etapie przedsądowym i sądowym m.in. w zakresie sporów z umów o roboty budowlane.
  • Swoim doświadczeniem dzieli się podczas szkoleń. Jest także autorką artykułów i publikacji prasowych z zakresu prawa administracyjnego, w tym na portalach Prawodlasamorządu.pl oraz Ziemskibiznes.pl.
  • Aplikantka adwokacka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikantka adwokacka Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła kurs pn. Prawne aspekty obrotu nieruchomościami organizowany przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim.