LinkedIn

Maciej Kiełbus

Partner | lawyer
Maciej Kiełbus
Profession: lawyer
Language: English
Phone: 601 832 287
Profile on LinkedIn: LinkedIn

EXPERIENCE

 • He has extensive experience in the field of local government law;
 • A trainer specializing in administrative procedure;
 • Legal Counsel at the Regional Chamber of Legal Counsels in Poznań;
 • He graduated from the Faculty of Law and Administration at the Adam Mickiewicz University in Poznan;
 • Doctoral student at the Department of Administrative Law and Administration Science, Faculty of Law and Administration in Poznan;
 • Partner of the Wielkopolski Center for Self-Government Education and Studies (WOKiSS) and the Poznań School of Banking.
Działalność naukowa i wydawnicza
 • Uczestnik licznych konferencji i seminariów dotyczących prawa samorządowego i odpadowego.
 • Doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa samorządowego, procedury administracyjnej, legislacji administracyjnej oraz gospodarki odpadami komunalnymi, współpracujący w tym zakresie m.in. z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych.
 • Autor publikacji naukowych oraz w prasie branżowej (w tym Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” czy Przeglądzie Komunalnym) i codziennej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita). Od lat publikuje w czasopiśmie Prawodlasamorządu.pl.
 • Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych m.in. przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (Administracja – Prawo, Zarządzanie i Organizacja), Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami), Akademię Leona Koźmińskiego (Nowoczesny menedżer administracji publicznej).
More
Edukacja
 • Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w języku polskim.
More
Dodatkowe funkcje

Od 2013 roku redaktor naczelny czasopisma internetowego Prawodlasamorządu.pl.

Od 2020 roku członek Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

More
Nagrody i wyróżnienia

III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2017”.

More