LinkedIn

Katarzyna Dudziak

Senior Consultant | legal counsel
Katarzyna Dudziak
Profession: legal counsel
Language: English
Phone: 601 882 113

Doświadczenie zawodowe

  • Specjalistka z zakresu prawa pomocy publicznej i problematyki związanej z realizacją projektów finansowanych z funduszy unijnych, a także prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego i OZE, postępowania administracyjnego i prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego, procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych, a także w  sporach związanych z realizacją projektów UE (korekty finansowe, odmowa przyznania dofinansowania). Doradza w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym również związanych z OZE i energetyką wiatrową. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów prywatnych i publicznych, w tym przedsięwzięć związanych z pomocą publiczną.
  • Blisko 20-letnie doświadczenie w zakresie szkoleń dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego (pomoc publiczna, dotacje UE, partnerstwo publiczno-prywatne, proces inwestycyjny), współpraca z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych.
  • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie gospodarki nieruchomościami (specjalność: wycena nieruchomości) na Wydziale Zarządzenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w języku polskim i angielskim.