LinkedIn

Joanna Kostrzewska

Partner | legal counsel
Joanna Kostrzewska
Profession: legal counsel
Language: German
Phone: 501 218 017
Profile on LinkedIn: LinkedIn

EXPERIENCE

  • Obsługuje przedsiębiorców oraz samorządy w obszarze  prawa administracyjnego. Specjalizuje się zwłaszcza w prawie ochrony środowiska oraz prawie odpadowym.
  • Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących uzyskiwania zgód, zezwoleń lub pozwoleń związanych z gospodarowaniem odpadami, a także w sprawach środowiskowych i karnoadministracyjnych.
  • Doradza i rozwiązuje bieżące problemy przedsiębiorstw i samorządów dotyczące zagadnień prawa ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Wspiera i reprezentuje Klientów w toku kontroli prowadzonych przez organy ochrony środowiska.
  • Opiniuje oraz opracowuje kompleksowe rozwiązania z zakresu dostępu do informacji publicznej.
Działalność naukowa i wydawnicza
  • Swoim doświadczeniem dzieli się podczas licznych konferencji i seminariów dotyczących prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego, a także prawa dostępu do informacji publicznej, adresowanych zarówno do przedsiębiorców, jak i samorządów.
  • Autorka publikacji poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska, kontroli przedsiębiorstw, a także administracyjnych kar pieniężnych.
  • Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Kontrole i kary w gospodarce odpadami; Podstawy prawne ochrony środowiska i gospodarki odpadami).
More
Edukacja

Radczyni prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w języku polskim i niemieckim.

More
Dodatkowe funkcje

Pełni funkcję członka zarządu w spółkach komunalnych z branży odpadowej.

More