LinkedIn

Dagmara Czajka

Consultant | legal counsel
Dagmara Czajka
Profession: legal counsel
Language: English
Phone: 618662628
Profile on LinkedIn: LinkedIn

Doświadczenie zawodowe

  • Obsługuje przedsiębiorców i samorządy w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego oraz uregulowań związanych z realizacją przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w sprawach dotyczących uzyskiwania zezwoleń lub pozwoleń uprawniających do gospodarowania odpadami, administracyjnych kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska, jak również w sprawach środowiskowych.
  • Reprezentuje przedsiębiorców w trakcie kontroli prowadzonych przez organy ochrony środowiska.
  • Doradza przedsiębiorcom i samorządom w sprawach dotyczących zagadnień prawa ochrony środowiska, gospodarowania odpadami, a także dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji.
  • Opiniuje zagadnienia z zakresu gospodarowania odpadami oraz prawa ochrony środowiska.
Działalność naukowa i wydawnicza
  • Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego, jak również administracyjnych kar pieniężnych.
More
Edukacja
  • Radczyni prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w języku polskim i angielskim.
More