LinkedIn

Anna Przygocka

Consultant | legal counsel
Anna Przygocka
Profession: legal counsel
Language: English, French
Phone: 618662628

Doświadczenie zawodowe

  • Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, w szczególności w dziedzinie restrukturyzacji zatrudnienia obejmującej transfery i zwolnienia pracowników, opracowywania regulaminów wewnątrzzakładowych, wdrażania pracowniczych planów kapitałowych, sporządzania i opiniowania umów dotyczących zatrudnienia.
  • Reprezentuje przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego w sporach sądowych i pozasądowych oraz sporządza, opiniuje i negocjuje umowy cywilnoprawne. Zajmuje się sporządzaniem analiz i opinii prawnych Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów prywatnych i publicznych. Doradza w zakresie ochrony danych osobowych (w tym we wdrażaniu RODO, sporządza i weryfikuje umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, klauzul i zgód).
  • Autorka artykułów publikowanych w prasie m.in. Poznański Prestiż, a także portalach Prawodlasamorządu.pl oraz Ziemskibiznes.pl. Swoim doświadczeniem dzieli się podczas webinariów dedykowanych przedsiębiorcom oraz przedstawicielom samorządów.
  • Radczyni prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Nauk Społecznych (kierunek: politologia) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia na Université Nancy 2 w Nancy (Francja) na kierunku Le droit communautaire de l’Union (Master Etudes Europeénnes). Pracuje w języku polskim i angielskim.