LinkedIn

Ekspertyza prawna dotycząca wydatków gmin na edukację

Category News
Sporządzona przez zespół kancelaryjny opinia miała na celu przedstawienie propozycji deregulacyjnych w sektorze zadań oświatowych spoczywających na gminach i powiatach dla zwiększenia marginesu ich swobody w zakresie decydowania o sposobie, formie i trybie realizacji tych zadań. Sporządzona ekspertyza stanowi jeden z przejawów współpracy Kancelarii ze Związkiem Miast Polskich.
Zobacz także: