LinkedIn

Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – windykacja opłaty oraz omówienie zagadnień nowelizacyjnych w postępowaniu egzekucyjnym

Category News

W dniu 30 maja br. w Sali Herbowej WUW, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu odbyło się seminarium pt.: "Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – windykacja opłaty oraz omówienie zagadnień nowelizacyjnych w postępowaniu egzekucyjnym", którego organizatorem było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wraz z naszą Kancelarią. 
  
Podczas seminarium poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. czynności organu podatkowego o charakterze wierzycielskim, przewidziane w ustawie Ordynacja podatkowa oraz działań praktycznych, jakie może i powinien podejmować organ zajmujący się windykacją środków.


Prowadzącym spotkanie był Paweł Kaźmierczak – Partner, doradca podatkowy kierujący Działem Prawa Podatkowego w naszej Kancelarii. 

 

Zobacz także: