LinkedIn

Dziś Światowy Dzień Ziemi

Category Z życia kancelarii
Dziś Światowy Dzień Ziemi!
 
Ziemia to nasz wspólny dom, o który powinniśmy dbać nie tylko od święta.
 
Jak nasza Kancelaria przyczynia się do zatrzymania negatywnych zmian klimatu?
 
Poprzez proste, codzienne czynności:
 
- dajemy drugie życie przedmiotom i opakowaniom,
- ograniczamy do minimum kupowanie nowych rzeczy,
- segregujemy odpady i oddajemy do recyclingu zużyte urządzenia elektroniczne oraz sprzęt komputerowy.
 
A także edukujemy, szkolimy, wspieramy Klientów w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, jak i regulacjach prawa wodnego! ????
 
#dzieńziemi #earthday
Zobacz także: