LinkedIn

dwa artykuły naszych prawników we WSPÓLNOCIE

Category Publikacje

Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż w najnowszym numerze Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA z 18 kwietnia 2015 r. zostały opublikowane dwa artykuły autorstwa prawników naszej Kancelarii.

Pierwszy pt. „Rola rady w polityce podatkowej samorządu”, którego autorami są  Michał Kostrzewa, Dominik Goślicki oraz Paweł Grzybowski – prawnicy z Działu Prawa Podatkowego naszej Kancelarii – dotyczy kwestii kształtowania polityki podatkowej na szczeblu samorządowym.

Druga publikacja pt. „Odpadowe paragrafy po zmianach” jest autorstwa Macieja Kiełbusa – Starszego Konsultanta w Dziale Prawa Administracyjnego w naszej Kancelarii. Artykuł dotyczy stosowania zawartych w wielokrotnie nowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przepisów, które w dalszym ciągu rodzą wiele wątpliwości i pytań.

Więcej w zakładce PUBLIKACJE

Zobacz także: