LinkedIn

Dr Adrian Misiejko odebrał dyplom w związku z obroną swojego doktoratu w 2020 roku!

Category Z życia kancelarii

Skutecznie łączymy naukę z praktyką!

W dniu 19 listopada 2022 r. odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych oraz doktorskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dr Adrian Misiejko odebrał dyplom w związku z obroną swojego doktoratu w 2020 roku, kończąc tym samym kolejny etap kariery naukowej.

Promotorem rozprawy doktorskiej pt. „Zakres zadań własnych gminy a prawne formy ich realizacji. Analiza administracyjnoprawna” był prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, nie tylko naukowych!

Zobacz także: