LinkedIn

Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego w praktyce

Category News
Od Nowego Roku kontynuujemy cykl szkoleń, rozpoczętych w grudniu 2010, dotyczących „Decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w praktyce”. Organizatorem szkoleń jest Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych a osobą prowadzącą prawnik z Dr Krystian Ziemski & Partners - Agata Legat. Szkolenia są  przeznaczone dla pracowników urzędów gminy z województwa Wielkopolskiego i odbywają się raz na dwa tygodnie. Każdorazowo szkolenie składa się z dwóch czterogodzinnych części.

Podczas szkolenia w praktyczny sposób omawiane są: przesłanki i procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z uwagi na niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych a także nie zawsze precyzyjne przepisy, wydawanie tych decyzji w praktyce często stwarza istotne problemy. Z uczestnikami szkolenia omawiane są najczęściej popełniane w tym zakresie błędy i wskazywane są sposoby ich uniknięcia.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to m.in.:

·    problemy z kwalifikacją poszczególnych przedsięwzięć (w tym z zakresu energetyki odnawialnej) jako inwestycji celu publicznego;
·    możliwość ustalenia warunków zabudowy dla zespołu obiektów;
·    przypadki w których zasadne jest zawieszenie postępowania z uwagi na prace nad planem miejscowym;
·    prawidłowy sposób ustalania w decyzji parametrów inwestycji;
·    skutki wejścia w życie planu miejscowego dla obowiązywania decyzji.

Do tej pory odbyły się szkolenia w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim. Przed nami realizacja szkoleń w Koninie i Pile. Zakończenie planowane jest na luty 2011.
Zobacz także: