LinkedIn

Prof. UWr dr hab.
Jerzy Korczak

of Counsel | Rechtsanwalt
Prof. UWr dr hab. <br>Jerzy Korczak
Beruflicher Titel: Rechtsanwalt
Sprache: Englisch, Deutsch
Telefonnummer: 618662628
LinkedIn Profil: LinkedIn

Doświadczenie zawodowe

  • Prof. UWr, doktor habilitowany nauk prawnych,
  • Dyrektor Instytut Nauk Administracyjnych WPAiE UWr (od 2022 r.),
  • Kierownik Zakładu Ustroju Administracji Publicznej WPAiE UWr (od 2019 r.)
  • Kierownik Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej WPAiE UWr (od 2011 r.),
  • Redaktor Naczelny czasopisma „Prawo” w serii Acta Universitatis Wratislaviensis (od 2017 r.)