LinkedIn

Krzysztof Drapiński

Senior Consultant | Rechtsbeistand
Krzysztof Drapiński
Beruflicher Titel: Rechtsbeistand
Sprache: Englisch
Telefonnummer: 61 866 26 28

Doświadczenie zawodowe

  • Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego oraz procesu cywilnego, w szczególności zagadnień dot. przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz wykonywania umów zawartych na ich podstawie.
  • Doradza Zamawiającym przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu przetargów oraz w zakresie realizacji kontraktów, w szczególności gospodarowania odpadami komunalnymi. Reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Zamówień Publicznych. Posiada ponadto doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, które nieustannie rozwija z uwagi na zainteresowanie prawem procesowym.
  • Swoim doświadczeniem dzieli się podczas szkoleń i webinarów. Autor artykułów publikowanych na portalach Prawodlasamorządu.pl oraz Ziemskibiznes.pl.
  • Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posługuje się językiem angielskim prawniczym, którego znajomość potwierdził certyfikatem TOLES HIGHER.