LinkedIn

Dr Adrian Misiejko

Consultant | Rechtsanwalt
Dr Adrian Misiejko
Beruflicher Titel: Rechtsanwalt
Sprache: Englisch
Telefonnummer: 618 66 26 28

Doświadczenie zawodowe

  • Doktor nauk prawnych specjalizujący się w zakresie prawa administracyjnego i samorządowego, zwłaszcza w zakresie ustroju samorządu oraz gospodarki komunalnej i publicznego transportu zbiorowego.
  • Wspiera jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych, w tym statutowych, oraz związanych ze współdziałaniem w samorządzie terytorialnym (związki, porozumienia). Wspiera klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
  • Wykładowca z doświadczeniem w szkolnictwie wyższym. Dzieli się wiedzą podczas szkoleń oraz webinariów poświęconych prawu administracyjnemu, kierowanych do osób związanych z sektorem samorządowym. Publikuje artykuły z zakresu prawa administracyjnego w czasopismach naukowych i eksperckich. Autor m.in. książek „Budżet obywatelski w praktyce samorządów”, Warszawa 2020 oraz „Publiczny transport zbiorowy. Przewodnik dla organów samorządu terytorialnego”, Warszawa 2020.
  • Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim.