LinkedIn

Czy gminy powinny odbierać odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych

Category News
Zaletą wprowadzenia nowych zasad w stosunku do nieruchomości niezamieszkałych może być to, że odpady wytwarzane na takich nieruchomościach (np. w biurach lub obiektach handlowych) mają zdecydowanie więcej składników możliwych do wyselekcjonowania, co może spowodować łatwiejsze osiągnięcie przez gminę, wymaganych przez przepisy ustawy – wskaźników odzysku, recyklingu i redukcji. Objęcie jednolitym systemem wszystkich nieruchomości, niezależnie od tego czy są zamieszkałe, czy nie, w istotny sposób ułatwi zapanowanie nad niesubordynowanymi właścicielami nieruchomości. Zaletą objęcia systemem gospodarki odpadami także nieruchomości niezamieszkałych jest również to, że koszty ich obsługi będą pokrywane z uzyskiwanych opłat. W sytuacji, kiedy gmina nie postanowi odbierać odpadów z takich nieruchomości, koszty związane m.in. z obowiązkiem prowadzenia ewidencji, obowiązkiem podejmowania działań, gdy właściciel nie ma zawartej umowy na odbiór odpadów, wydawanie w tym przedmiocie decyzji administracyjnych, ewentualne koszty wniesionych odwołań - nie znajdą żadnego pokrycia w uiszczanych opłatach. Zaletą wprowadzenia nowych zasad w stosunku do nieruchomości niezamieszkałych może być to, że odpady tam wytwarzane (np. w biurach lub obiektach handlowych) mają zdecydowanie więcej składników możliwych do wyselekcjonowania, co spowodować może łatwiejsze osiągnięcie przez gminę wymaganych przez przepisy ustawy wskaźników odzysku, recyklingu i redukcji. Objęcie jednolitym systemem wszystkich nieruchomości, niezależnie od tego czy są zamieszkałe, czy nie, w istotny sposób ułatwi też zapanowanie nad niesubordynowanymi właścicielami nieruchomości.[...].Dalszy ciąg artykułu w załączniku pdf.
Zobacz także: