LinkedIn

Czworo prawników zdało egzamin magisterski na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Category Z życia kancelarii

Miło nam poinformować, iż czworo prawników naszej kancelarii: Ewa Skrzypczyńska, Marta Bokiej, Mateusz Karciarz oraz Paweł Grzybowski zdało egzamin magisterski, wieńczący wieloletnią naukę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wraz z ukończeniem studiów cała czwórka podjęła dalszą współpracę z naszą Kancelarią przechodząc na stanowisko Starszego Asystenta.

Świeżo upieczonym magistrom serdecznie gratulujemy!!!

Poniżej prezentujemy ich krótkie notki biograficzne:

Ewa Skrzypczyńska jest absolwentką kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska Ewy pisana pod kierunkiem prof. Adama Olejniczaka (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego) dotyczyła zakresu naprawienia szkody na osobie. Praca została oceniona na ocenę bardzo dobrą.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań. W codziennej praktyce zawodowej uczestniczy m.in. w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Ponadto analizuje zagadnienia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej, roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, a także ochrony danych osobowych.

W kancelarii pracuje od sierpnia 2013 r.

------------------------------------------------------

Marta Bokiej jest absolwentką kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska Marty, napisana w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (pod kierunkiem prof. Zdzisława Kędzi) dotyczyła ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny. Praca została oceniona na ocenę bardzo dobrą.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych. W codziennej praktyce doradza przedsiębiorcom m.in. w sprawach z zakresu: inwestycji budowlanych, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem problematyki opłat adiacenckich.

W kancelarii pracuje od stycznia 2013 r.

-----------------------------------------------------

Mateusz Karciarz jest absolwentem kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska pt. „Sankcje w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska” powstała w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji pod kierunkiem prof. K. Ziemskiego. Praca została oceniona na ocenę bardzo dobrą.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Wspiera jednostki samorządu terytorialnego i podmioty komunalne w rozwiązywaniu problemów prawnych przy realizowaniu przez nie zadań publicznych. W codziennej praktyce zajmuje się projektami dotyczącymi m.in.: aspektów funkcjonowania podmiotów komunalnych, nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych, tworzenia projektów aktów prawa miejscowego, dostępu do informacji publicznej.

W kancelarii pracuje od marca 2012 r.

-----------------------------------------------------

Paweł Grzybowski jest absolwentem kierunku „administracja” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska pt. „Czynności sprawdzające - istota, charakter i znaczenie” została napisana w Katedrze Prawa Finansowego pod kierunkiem prof. A. Gomułowicza. Praca została oceniona na ocenę bardzo dobrą.

Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego. W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w: pracach związanych z bieżącą obsługą samorządów w sprawach prawnopodatkowych, analizie problemowych zagadnień związanych z podatkowymi aspektami gospodarowania odpadami komunalnymi, projektowaniu i wdrażaniu optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków lokalnych, a także podatku VAT.

W kancelarii pracuje od maja 2013 r.

Zobacz także: