LinkedIn

Cykl szkoleń z zakresu gminnej gospodarki odpadami

Category News

Jest ono przeznaczone dla pracowników Urzędów Gmin, będących członkami Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Podczas szkolenia zaprezentowano nowe przepisy, dotyczące gospodarowania odpadami i wyzwania z tym związane, stojące przed samorządami gminnymi.

Zobacz także: