LinkedIn

CYKL SZKOLEŃ NA TEMAT WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ JST

Category News
Tematyka szkoleń prowadzonych przez Pawła Kaźmierczaka i Michała Kostrzewę – prawników Działu Prawa Podatkowego Dr Krystian Ziemski & Partners było: wykorzystanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwalifikowalność VAT w projektach finansowwanych ze środków UE oraz optymalne planowanie projektu.
Zobacz także: