LinkedIn

Co kryje KPGO 2028?

Category Publikacje

Serdecznie polecamy lekturę sierpniowego Przeglądu Komunalnego, w którym Maciej Kiełbus przygląda się Krajowemu Planowi Gospodarki Odpadami.

"Planowanie w gospodarce odpadami ma wyraźne podstawy prawne na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym. Unijna dyrektywa odpadowa wprost zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie UE, aby ich właściwe organy opracowały co najmniej jeden plan gospodarki odpadami. Plany te z osobna lub łącznie pokrywają cały obszar geograficzny danego państwa członkowskiego."

Zapraszamy do lektury artykułu!

Maciej Kiełbus
Maciej Kiełbus
Partner Zarządzający | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 601 832 287
Profil na LinkedIn: LinkedIn
Zobacz także: