LinkedIn

Beniamin Rozczyński prelegentem podczas międzynarodowej konferencji naukowej

Category Wydarzenia

W dniach 23-24 listopada 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. "The role of the Supreme Administrative Courts in a comparative perspective", w której wzięli udział goście z: Francji, Słowacji, Czech, Szwecji, Węgier, Niemiec oraz Włoch.

Konferencja poświęcona była relacji pomiędzy Naczelnym Sądem Administracyjnym a poszczególnymi władzami (sądowniczą, wykonawcza i uchwałodawcą).

W wydarzeniu udział wziął prawnik naszej Kancelarii - Beniamin Rozczyński, który przedstawił prezentację poświęconą relacji pomiędzy Naczelnym Sądem Administracyjnym a władzą wykonawczą.

Beniamin, serdecznie Ci gratulujemy!

Zobacz także: