LinkedIn

Artykuł „Wymierzanie opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska” we Wspólnocie

Category Publikacje

Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż w najnowszym numerze Wspólnoty został opublikowany artykuł pt. „Wymierzanie opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska”, którego autorami są Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus oraz Joanna Kostrzewska.

Mimo, że odpowiedzialność administracyjna z teoretycznego punktu widzenia jest odpowiedzialnością obiektywną, niezależną od winy podmiotu administrowanego, to jednak w ostatnim czasie sądy administracyjne coraz częściej uwzględniają istnienie winy, dokonując oceny prawidłowości decyzji sanacyjnych wydawanych przez organy administracji publicznej.  [...]. ” – więcej we Wspólnocie nr 15, z 26 lipca 2014 r.

 

Zobacz także: