LinkedIn

Artykuł „Rewolucja w prawie budowlanym” we Wspólnocie

Category Publikacje

Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż w styczniowym numerze Wspólnoty został opublikowany artykuł pt. „Rewolucja w prawie budowlanym”, którego autorem jest Agata Legat – Partner, radca prawny w naszej Kancelarii.

Zapowiadany od dawna kodeks urbanistyczno-budowlany nabiera realnych kształtów. Na posiedzeniu 18 września 2013 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjęła tezy do projektu kodeksu, które stanowić będą podstawę do opracowania projektu definitywnego. Zgodnie z harmonogramem prac Komisji projekt zostanie przedłożony ministrowi do 30 listopada 2014 r. Z przyjętych tez wynika, że w prawie budowlanym i prawie zagospodarowania przestrzeni zanosi się na rewolucyjne zmiany [...]. ” – więcej we Wspólnocie nr 1, z 11 stycznia 2014 r.

http://www.wspolnota.org.pl

 

 

 

 

Zobacz także: