LinkedIn

Artykuł prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego w „Samorządzie Terytorialnym”

Category Publikacje

Z radością informujemy, że w grudniowym wydaniu czasopisma naukowego „Samorząd Terytorialny” został opublikowany artykuł współautorstwa radcy prawnego prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego - założyciela Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu pt. „Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”.

We wprowadzeniu do artykułu wskazano: „Problematyka ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) budzi spore emocje i kontrowersje zarówno prawnej, jak i politycznej proweniencji. Ewentualna decyzja w zakresie ograniczenia liczby pełnionych kadencji przez osoby pełniące funkcje organu wykonawczego gminy jest pozostawiona uznaniu prawodawcy, przy czym trzeba pamiętać, że z zasady kadencyjności organów samorządowych nie płyną żadne wyraźne nakazy bądź zakazy w poruszanej tutaj kwestii. Autorzy opowiadają się za pozostawieniem kwestii liczby kadencji w niezmienionym kształcie. Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim pragnienie pozostawienia swobody wyboru mieszkańcom wspólnot samorządowych".


Serdecznie zapraszamy do lektury!

Więcej w zakładce PUBLIKACJE.

Zobacz także: