LinkedIn

Artykuł M. Kiełbusa w czasopiśmie „Recykling” (5/2017)

Category Publikacje

Z radością informujemy, że w numerze czasopisma „Recykling” (nr 5/2017) można zapoznać się z artykułem pt. „Jeszcze w zielone gramy…” autorstwa Macieja Kiełbusa, Partnera w naszej Kancelarii.

Artykuł dotyczy problematyki odpadów zielonych na gruncie przepisów wchodzącego w życie z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Więcej w zakładce PUBLIKACJE.

Zachęcamy do lektury!

 

Zobacz także: