LinkedIn

Artykuł „Elektroniczne protokoły sesji” we Wspólnocie

Category Publikacje

Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż w najnowszym wydaniu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA (numer 22) z dnia 31 października 2014 r. został opublikowany artykuł pt. „Elektroniczne protokoły sesji”, którego autorką jest Anna Kudra – Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii.

Artykuł dotyczy utrwalania przebiegu sesji rady gminy, rady powiatu i rady sejmiku samorządowego w formie elektronicznej.

Więcej w zakładce PUBLIKACJE.

Zobacz także: