LinkedIn

Anna Przygocka i Grzegorz Józefiak dołaczają do zespołu

Category Z życia kancelarii
Z radością informujemy, że do naszego zespołu dołączyli r. pr. Anna Przygocka i r. pr. Grzegorz Józefiak.

Mec. Anna Przygocka to nowy prawnik w Dziale Prawa Cywilnego. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy. Interesuje się także kwestiami RODO. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych.

Mec. Grzegorz Józefiak wzmocnił Dział Prawa Zamówień Publicznych. Od lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie zamówień publicznych, wspierając zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Ukończył studia podyplomowe: Zamówienia Publiczne na Politechnice Śląskiej (2011), Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego na Politechnice Poznańskiej (2016) oraz Prawo nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego (2021). Wielokrotnie z sukcesem reprezentował Klientów w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Nowym (NIE)ZIEMSKIM PRAWNIKOM życzymy samych sukcesów i zwycięskich spraw

Więcej informacji na temat prawników naszej Kancelarii znajdziecie Państwo na stronie: https://lnkd.in/eR2KC_d6
Zobacz także: