LinkedIn

Anna Kudra członkiem Zespołu doradców prawnych

Category Z życia kancelarii

Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, w ramach tzw. Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Celami projektu predefiniowanego są m. in. przygotowanie partnerstw samorządowych do ubiegania się o dofinansowanie i wsparcie w realizacji projektów konkursowych.

Anna Kudra jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracuje z kancelarią od lipca 2010 r. Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego. Obecnie realizuje studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UAM w Poznaniu.

 

Zobacz także: