LinkedIn

„Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste – postulowane kierunki zmian”

Category News
W dniu 14 czerwca 2013 r. w Centrum Kultury Zamek odbyła się konferencja pt. "Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste - postulowane kierunki zmian" organizowana w imieniu Prezydenta Miasta Poznania we współpracy z RICS Polska oraz Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski był jednym z prelegentów konferencji i wygłosił referat nt. „Próby oceny efektywności procedur prowadzących do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste”. 
 
Celem konferencji było podjęcie dyskusji publicznej w sprawie reformy systemu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
 
Wśród zaproszonych gości znajdowali się przedstawiciele Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmowej Komisji Infrastruktury, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, środowisk samorządowych z całej Polski, rzeczoznawców majątkowych, a także osobistości polskiej nauki-specjaliści w zakresie gospodarowania nieruchomościami.
Zobacz także: