LinkedIn

5:0 w sprawach przed WSA w Warszawie dotyczących „warszawskiej metody wodnej”

Category Sukcesy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy oddalił dziś szereg skarg dotyczących pięciu uchwał Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody.

Sąd podzielił nasze argumenty podnoszone w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy.

Pełnomocnikiem Miasta we wszystkich sprawach był Profesor Krystian Ziemski. W projekt od początku był aktywnie zaangażowany także Maciej Kiełbus.

Przypomnijmy, że kwietniu 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił w tych sprawach sześć wniesionych przez nas skarg kasacyjnych przekazując 5 spraw do ponownego rozpatrzenia, a w 6 oddalając skargi w całości.

Dzisiejsze wyroki WSA nie są prawomocne.

 

Zobacz także: