LinkedIn

45 Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Category News

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast zaprasza do udziału w obradach 45. Zjazdu organizowanego w dniach  24 – 27 września 2014 r. w Hotelu „Zamek – Ryn” w Rynie.  

Gospodarz Zjazdu jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu.

Podczas spotkania m.in. dr Jędrzej Bujny – Partner, radca prawny w Dziale Prawa Administracyjnego i Handlowego w naszej kancelarii omówi temat „Najnowsze zmiany prawa odpadowego (nowelizacja uoucip ustawa o opakowaniach)”.

PROGRAM.

Zobacz także: