LinkedIn

43 Zjazd Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Category News

W dniach od 18.09 do 21.09.2013 r. w Hotelu "Aquarius Spa" w Kołobrzegu odbędzie się 43 Zjazd Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, podczas którego wykłady wygłoszą: Paweł Kaźmierczak - doradca podatkowy, Partner w naszej Kancelarii oraz dr Jędrzej Bujny - radca prawny w Dziale Prawa Administracyjnego.
Tematami wiodącymi podczas tegoroczne Zjazdu będą m. in. prawne konsekwencje "rewolucji śmieciowej" z perspektywy firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, a także  zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości powstałego wskutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Zobacz także: