LinkedIn

4. Ogólnopolski Zjazd RIPOK 2015

Category News

                     

                              W dniach 23-24 listopada 2015 r. w Hotelu Andersia w Poznaniu odbędzie się po raz czwarty Ogólnopolski Zjazd RIPOK 2015. Tegoroczna odsłona Zjazdu Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych odbywać się będzie pod hasłem „Dostosowanie do prawa i technologii”. Wydarzenie to, jak co roku, daje możliwość spotkania się oraz wymiany poglądów i doświadczeń z najważniejszymi osobami w branży gospodarki odpadami.

Podczas obrad poruszane będą kwestie dotyczące m.in:

  • finansowania zadań w gospodarce odpadami, przewidywanych środków oraz terminów ich uruchomienia,
  • projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad selektywnej zbiórki,
  • zagospodarowania produktów po procesie MBP,
  • aktualizacji WPGO oraz rozporządzenia MBP,
  • współistnienia spalarni oraz innych RIPOK w regionie.

Konferencja połączona będzie z wyjazdem technicznym i wizytacją Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie i Gnieźnie.

Jednym z prelegentów podczas konferencji będzie Maciej Kiełbus – Partner, Lider Działu Prawa Administracyjnego w Naszej Kancelarii oraz Redaktor Naczelny portalu PrawoDlaSamorządu.pl. Tematem jego wystąpienia będzie „Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad selektywnej zbiórki – ujednolicenie zasad w skali całego kraju”.

Organizatorem Konferencji jest EKORUM - organizator licznych konferencji i szkoleniowych wyjazdów technicznych w kraju i za granicą z zakresu ochrony środowiska i tematów pokrewnych.

Patronat medialny nad Konferencją objął portal PrawoDlaSamorządu.pl, prowadzony przez Naszą Kancelarię.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Zobacz także: