Michał Prętnicki

Michał Prętnicki

Doświadczenie zawodowe

  • Posiada doświadczenie w przygotowywaniu opinii i audytów prawnych dotyczących regulaminów udzielania zamówień publicznych i niepublicznych w spółkach komunalnych oraz w opracowywaniu ww. regulaminów.
  • Reprezentant wykonawców w sporach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
  • Doradca w opracowywaniu i negocjowaniu kontraktów oraz zabezpieczaniu wierzytelności.
  • Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Southampton (Anglia), absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Leicester w Anglii (LLM).

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski

E-mail: michal.pretnicki@ziemski.com.pl

Telefon: 601 852 272

Profil na LinkedIn: