Prawo spółek, ład korporacyjny

Pomagamy Klientom w sprawach obejmujących w szczególności:

  • zakładanie, przekształcanie i likwidację spółek prawa handlowego,
  • transakcje kapitałowe obejmujące sprzedaż udziałów lub akcji,
  • tworzenie i sprzedaż spółek celowych (SPV),
  • doradztwo dla rad nadzorczych spółek kapitałowych,
  • audyty prawne spółek (due dilligence),
  • prowadzenie postępowań przed KRS,
  • prowadzenie dokumentacji korporacyjnej,
  • doradztwo i prowadzenie sporów w zakresie odpowiedzialności członków zarządu.

Dzięki współpracy z prawnikami o specjalizacji podatkowej, pomagamy w wyborze optymalnych podatkowo rozwiązań w zakresie struktur przedsięwzięć z udziałem polskiego i zagranicznego kapitału.