Prawo samorządowe

Jesteśmy specjalistami z zakresu prawa samorządowego, zarówno jako praktycy jak i teoretycy szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Przykładowe usługi z dziedziny pomocy w zakresie prawa samorządowego obejmują:

  • doradztwo prawne w zakresie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych oraz zleconych, w szczególności w zakresie przekazywania realizacji zadań na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • reprezentację jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach nadzorczych, dotyczących zarówno aktów indywidualnych, jak i generalnych (aktów prawa miejscowego),
  • przygotowanie lub opiniowanie rozmaitych aktów prawnych JST, uchwał i umów, w szczególności tworzenie lub opiniowanie aktów prawnych prawa miejscowego.