Prawo pracy

Pomagamy Klientom w dostosowaniu działalności do wymogów prawa pracy, dążąc jednocześnie do optymalizacji kosztów zatrudnienia i pomagając w zarządzaniu ryzykiem prawnym związanym z zatrudnianiem pracowników i współpracowników. W zakresie prezentowanej specjalizacji zajmujemy się

  • zbiorowym prawem pracy,
  • indywidualnym prawem pracy.

Zbiorowe prawo pracy

Dla naszych klientów:

  • tworzymy układy zbiorowe pracy,
  • wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie zwolnień grupowych,
  • opracowujemy wewnątrzzakładowe akty prawne, regulaminy: pracy, wynagradzania oraz funduszu świadczeń socjalnych,
  • występujemy jako pełnomocnicy w negocjacjach ze związkami zawodowymi, reprezentujemy pracodawców w sporach zbiorowych na drodze polubownej oraz sądowej.

Indywidualne prawo pracy

Pomagając Klientom sporządzamy i weryfikujemy:

  • kontrakty menedżerskie,
  • umowy o pracę,
  • umowy o zakazie konkurencji,
  • umowy dotyczące odpowiedzialności za powierzone mienie.

Pomagamy w prowadzeniu sporów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.