Prawo ochrony środowiska

W ramach praktyki prawa ochrony środowiska, świadczymy pomoc na rzecz podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Pomagamy Klientom w zakresie uzyskiwania pozwoleń emisyjnych w szczególności pozwoleń zintegrowanych, negocjacji umów dotyczących odpadów poużytkowych, odzysku i składowisk odpadów.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie zagadnień prawnych dotyczących gospodarki odpadami i odprowadzania ścieków. W ramach pomocy z zakresu prawa ochrony środowiska przygotowujemy analizy i opinie, prowadzimy postępowania przed organami administracji publicznej.