Prawo energetyczne

Pomagamy podmiotom zaangażowanym w przedsięwzięcia wymagające wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa energetycznego. Przykładowe działania obejmują zagadnienia związane ze wsparciem przy budowie biogazowi, farm wiatrowych, funkcjonowania systemów ciepłownictwa oraz problematyki elektrowni konwencjonalnych.

Nasza pomoc prawna obejmuje w szczególności kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, prowadzenie postępowań w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności, występowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki (URE), analiz umów przyłączeniowych, negocjacji umów z dostawcami rozwiązań technicznych lub surowców, analiz umów przebudowy linii energetycznej.