Prawo administracyjne

W ramach specjalizacji pomagamy Klientom w sprawach wymagających znajomości prawa publicznego oraz specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.

W ramach świadczonych usług:

  • przygotowujemy ekspertyzy z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
  • doradzamy przy projektach partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • doradzamy w zakresie prawa samorządowego,
  • tworzymy lub opiniujemy akty prawne prawa miejscowego.