Nieruchomości

Od lat doradzamy Klientom w decyzjach biznesowych związanych
z obrotem nieruchomościami. W ramach specjalizacji, Kancelaria świadczy pomoc w zakresie kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia transakcji, poczynając od audytu prawnego przedmiotu zamierzonej umowy, skontrolowania sytuacji prawnej kontrahenta, opracowaniu kontraktów, z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej i systemu zabezpieczeń, aż po obsługę postępowań przed organami administracji publicznej oraz sądami.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter powyższych działań, częstokroć w projektach dotyczących nieruchomości uczestniczą prawnicy ze specjalizacji podatkowej, ochrony środowiska oraz prawa administracyjnego.