Prowadzący

Publikacje

więcej

Kontrakty

Pomagamy Klientom w tworzeniu kontraktów handlowych i negocjacjach z kontrahentami w obrocie krajowym i międzynarodowym. Zwracamy szczególną uwagę na analizę ryzyk prawnych wiążących się z danym kontraktem. 

Opracowujemy i podejmujemy działania prawne zmierzające do realizacji przysługujących Klientom uprawnień lub ich zabezpieczeń.

W ramach świadczonych usług w zakresie kontraktów, do dyspozycji naszych Klientów mogą być przydzieleni prawnicy analizujący aspekty podatkowe danej umowy, co nadaje usługom interdyscyplinarnego charakteru i stanowi wartość dodaną dla Klienta.