Doradztwo podatkowe

W Kancelarii funkcjonuje wieloosobowy zespół prawników wyspecjalizowanych w zakresie prawa podatkowego. Zakres działalności zespołu obejmuje takie usługi jak:

  • optymalizacja podatkowa transakcji i struktur biznesowych,
  • obniżanie ryzyka podatkowego związanego z prowadzoną działalnością,
  • prowadzenie sporów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
  • wsparcie projektów realizowanych przez inne działy Kancelarii,
  • sporządzanie samodzielnych opinii prawnych,
  • organizowanie szkoleń.

W skład zespołu prawników wchodzą specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w stosowaniu prawa podatkowego, w tym prawnicy o znacznym doświadczeniu zdobytym w pracy w organach administracji podatkowej, co stanowi wartość dodaną dla Klientów przy prowadzonych projektach.

Zespół prawników świadczy również specjalistyczne usługi z zakresu kompleksowych rozwiązań prawnych mających wspomóc przedsiębiorców w optymalizacji obciążeń podatkowych pod marką „Parasol Podatkowy". Więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem http://www.parasolpodatkowy.pl