Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje

Punkty skupu poprawią wskaźnik recyklingu?

Gminy w obliczu coraz bardziej wyśrubowanych celów ekologicznych coraz częściej rozważają możliwość uwzględnienia w swoich sprawozdaniach odpadów zbieranych w punktach skupu surowców, działających na ich terenie.

Prawo wodne uderzy w samorząd

Ustawa ma już podpis Prezydenta RP. Mocno krytykowana przez samorządy na etapie przygotowań legislacyjnych wprowadzi duże zmiany kompetencyjne i przyczyni się, jak mówią jej krytycy, do centralizacji procesów decyzyjnych w państwie, a tym samym do ich spowolnienia. 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejmie wiele zadań i kompetencji pozostających dziś w gestii samorządów.

Reformatorzy na start

Ministerstwo Środowiska prowadzi ostatnie analizy poprzedzające upublicznienie projektu kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a następnie skierowanie go do konsultacji: publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Przekształcenie zakładu budżetowego a VAT od użytkowania wieczystego

Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę kapitałową w ogólnym prawie podatkowym uregulowane zostało w sposób niezwykle lakoniczny.

Tytuł prawny do gruntu a przekształcenie zakładu budżetowego

Choć ustawowe regulacje dotyczące przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego są ogólnikowe i ograniczyły się do wprowadzenia kilku zasadniczych reguł porządkujących procedurę, to w zakresie skutków przekształcenia dla istniejących tytułów prawnych do nieruchomości ustawodawca wprowadził klarowną regulację. Praktyka orzecznicza pokazuje jednak, że pozornie jednoznaczny zapis może budzić wiele wątpliwości.

Kodeks postępowania administracyjnego coraz bliżej - część II

1 czerwca 2017 r. weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, wprowadzająca wiele istotnych zmian m.in. w procedurze wydawania decyzji administracyjnych.

Nowe Prawo wodne - zmiany w strukturze organów

Jedną z najistotniejszych zmian w systemie gospodarki wodnej, zaproponowanych w projekcie nowego Prawa wodnego, stanowi kwestia struktury organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej, a przede wszystkim powołanie do życia nowych podmiotów, które przejmą kompetencje dotychczasowych jednostek.

Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego a nowa ustawa kominowa

Wraz z przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego w spółkę kapitałową przedsiębiorstwo realizujące zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej staje przed nowymi wyzwaniami wynikającymi z nowo przybranej formy prawnej.

Sukcesja administracyjno-prawna w przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę

Specyfika procesu przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego sprowadza się między innymi do tego, że wskazana w przepisie ustawy likwidacja zakładu budżetowego nie dotyczy, jak by się mogło wydawać, czynności zmierzających do zakończenia jego bytu prawnego, a przeciwnie, prowadzić ma do zawiązania spółki.

Jeszcze w zielone gramy…

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wywołuje szereg wątpliwości dotyczących przede wszystkim sposobu postępowania z odpadami zielonymi.

Punkty skupu poprawią wskaźnik recyklingu?

Gminy w obliczu coraz bardziej wyśrubowanych celów ekologicznych coraz częściej rozważają możliwość uwzględnienia w swoich sprawozdaniach odpadów zbieranych w punktach skupu surowców, działających na ich terenie.

Prawo wodne uderzy w samorząd

Ustawa ma już podpis Prezydenta RP. Mocno krytykowana przez samorządy na etapie przygotowań legislacyjnych wprowadzi duże zmiany kompetencyjne i przyczyni się, jak mówią jej krytycy, do centralizacji procesów decyzyjnych w państwie, a tym samym do ich spowolnienia. 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejmie wiele zadań i kompetencji pozostających dziś w gestii samorządów.

Reformatorzy na start

Ministerstwo Środowiska prowadzi ostatnie analizy poprzedzające upublicznienie projektu kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a następnie skierowanie go do konsultacji: publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Przekształcenie zakładu budżetowego a VAT od użytkowania wieczystego

Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę kapitałową w ogólnym prawie podatkowym uregulowane zostało w sposób niezwykle lakoniczny.

Tytuł prawny do gruntu a przekształcenie zakładu budżetowego

Choć ustawowe regulacje dotyczące przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego są ogólnikowe i ograniczyły się do wprowadzenia kilku zasadniczych reguł porządkujących procedurę, to w zakresie skutków przekształcenia dla istniejących tytułów prawnych do nieruchomości ustawodawca wprowadził klarowną regulację. Praktyka orzecznicza pokazuje jednak, że pozornie jednoznaczny zapis może budzić wiele wątpliwości.

Kodeks postępowania administracyjnego coraz bliżej - część II

1 czerwca 2017 r. weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, wprowadzająca wiele istotnych zmian m.in. w procedurze wydawania decyzji administracyjnych.

Nowe Prawo wodne - zmiany w strukturze organów

Jedną z najistotniejszych zmian w systemie gospodarki wodnej, zaproponowanych w projekcie nowego Prawa wodnego, stanowi kwestia struktury organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej, a przede wszystkim powołanie do życia nowych podmiotów, które przejmą kompetencje dotychczasowych jednostek.

Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego a nowa ustawa kominowa

Wraz z przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego w spółkę kapitałową przedsiębiorstwo realizujące zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej staje przed nowymi wyzwaniami wynikającymi z nowo przybranej formy prawnej.

Sukcesja administracyjno-prawna w przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę

Specyfika procesu przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego sprowadza się między innymi do tego, że wskazana w przepisie ustawy likwidacja zakładu budżetowego nie dotyczy, jak by się mogło wydawać, czynności zmierzających do zakończenia jego bytu prawnego, a przeciwnie, prowadzić ma do zawiązania spółki.

Jeszcze w zielone gramy…

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wywołuje szereg wątpliwości dotyczących przede wszystkim sposobu postępowania z odpadami zielonymi.