Media i Publikacje

28.06.2017

Samorząd

Artykuł M. Kiełbusa w czasopiśmie „Przegląd Komunalny” (nr 6/2017)

Artykuł M. Kiełbusa w czasopiśmie „Przegląd Komunalny” (nr 6/2017)

26.06.2017

Samorząd

Artykuł r. pr. A. Misiun w czasopiśmie „Wodociągi - Kanalizacja” (nr 6/2017)

Artykuł r. pr. A. Misiun w czasopiśmie „Wodociągi - Kanalizacja” (nr 6/2017)

23.06.2017

Samorząd

Artykuł r. pr. D. Dziendzieli w czasopiśmie „Wspólnota” (nr 11/2017)

Artykuł r. pr. D. Dziendzieli w czasopiśmie „Wspólnota” (nr 11/2017)

14.06.2017

Samorząd

Wydanie biuletynu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski nr 4/2017

Wydanie biuletynu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski nr 4/2017

09.06.2017

Samorząd

M. Karciarz w artykule: „Przewoźnicy wygrywają w sądach”

M. Karciarz w artykule: „Przewoźnicy wygrywają w sądach”

07.06.2017

Samorząd

Glosa prof. K. Ziemskiego do wyroku NSA z dn. 10.05.2016 r.

Glosa prof. K. Ziemskiego do wyroku NSA z dn. 10.05.2016 r.

07.06.2017

Samorząd

M. Karciarz w artykule: „NSA o strefach płatnego parkowania”

M. Karciarz w artykule: „NSA o strefach płatnego parkowania”

05.06.2017

Samorząd

Artykuł mec. J. Kostrzewskiej w czasopiśmie „Wspólnota” (nr 10/2017)

Artykuł mec. J. Kostrzewskiej w czasopiśmie „Wspólnota” (nr 10/2017)

31.05.2017

Samorząd

Artykuł M. Kiełbusa w czasopiśmie „Recykling” (5/2017)

Artykuł M. Kiełbusa w czasopiśmie „Recykling” (5/2017)