Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje

Dyskusji na temat selektywnej zbiórki ciąg dalszy

Przy okazji prac nad projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji 7 lipca 2016 r., na nowo rozgorzała dyskusja na temat selektywnej zbiórki odpadów.

Organizowanie gminnych centrów usług wspólnych

Prezentujemy przykładowe problemy z zakresu organizacji samorządowych centrów usług wspólnych. W żaden sposób nie wyczerpują przedstawionego zagadnienia. Ich analiza wskazuje jednak, że gminy chcąc skorzystać z instytucji centrów usług wspólnych na swoim terenie, muszą podejść do tego tematu w sposób bardziej szczegółowy, niż wiele gmin dotychczas.

Nowy etap rewolucji śmieciowej

Kolejne zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – zarówno już uchwalone, jak i dopiero zapowiadane – stanowić mogą następny etap rewolucji śmieciowej w gminach zapoczątkowanej ustawą z 1 lipca 2011 roku.

Standaryzacja selektywnej zbiórki – szansa czy zagrożenie?

Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które od 1 stycznia 2017 r. miałoby ujednolicić system zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych w całym kraju.

Gra o in house – koniec kolejnego sezonu

Szeroko rozumiana debata dotycząca tzw. zamówień in house, zwłaszcza w gospodarce odpadami komunalnymi, pod wieloma względami przypomina dobry serial telewizyjny, w którym pełno jest zaskakujących zwrotów akcji i w którym do samego końca nie sposób przewidzieć zakończenia. Przyjmując tego typu porównanie, można stwierdzić, iż 22 czerwca 2016 r. dobiegł końca kolejny sezon tego „serialu” – pytanie, czy ostatni?

Zawieranie umów w ramach współpracy publiczno-publicznej

Wdrożenie przez Polskę przepisów dyrektywy dotyczącej umów koncesji i dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych, w zakresie regulującym zawieranie umów w ramach współpracy publiczno-publicznej, wywrze istotny wpływ na dotychczasową praktykę gmin związaną z powierzaniem i finansowaniem przez nie wykonywania zadań.

Podział kompetencji w publicznym transporcie zbiorowym

Zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego będącego jednostką samorządu terytorialnego (lub ich związkiem) wykonuje jej organ wykonawczy lub jego przewodniczący. Część kompetencji wynikających z tej ustawy została jednak zastrzeżona dla organów stanowiących.

Uchwalenie planu a odpowiedzialność gminy

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części.

Bariery wdrażania nowych przepisów w zamówieniach publicznych

Wdrożenie nowej legislacji dotyczącej zamówień publicznych wiązać się może nie tylko z barierami o charakterze zwyczajowym, prawnym i ekonomicznym, ale też ze znacznymi wyzwaniami technicznymi, w szczególności wobec zakładanej elektronizacji procedur zamówieniowych (wprowadzeniem e-zamówień).

Konsekwencje finansowe planów miejscowych

Rada gminy podejmując decyzję o uchwaleniu planu, powinna dysponować rzetelną informacją co do rozmiaru zobowiązań, które powstaną dla niej w związku z przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi. Praktyka powierzania opracowania prognozy osobom nieuprawnionym pokazuje, że do prognozy przykłada się zbyt małe znaczenie, traktując ją niejednokrotnie w kategoriach dokumentu, który trzeba sporządzić dla dochowania prawem przewidzianej procedury, a o którego merytoryczną zawartość nie do końca się zabiega.

Dyskusji na temat selektywnej zbiórki ciąg dalszy

Przy okazji prac nad projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji 7 lipca 2016 r., na nowo rozgorzała dyskusja na temat selektywnej zbiórki odpadów.

Organizowanie gminnych centrów usług wspólnych

Prezentujemy przykładowe problemy z zakresu organizacji samorządowych centrów usług wspólnych. W żaden sposób nie wyczerpują przedstawionego zagadnienia. Ich analiza wskazuje jednak, że gminy chcąc skorzystać z instytucji centrów usług wspólnych na swoim terenie, muszą podejść do tego tematu w sposób bardziej szczegółowy, niż wiele gmin dotychczas.

Nowy etap rewolucji śmieciowej

Kolejne zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – zarówno już uchwalone, jak i dopiero zapowiadane – stanowić mogą następny etap rewolucji śmieciowej w gminach zapoczątkowanej ustawą z 1 lipca 2011 roku.

Standaryzacja selektywnej zbiórki – szansa czy zagrożenie?

Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które od 1 stycznia 2017 r. miałoby ujednolicić system zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych w całym kraju.

Gra o in house – koniec kolejnego sezonu

Szeroko rozumiana debata dotycząca tzw. zamówień in house, zwłaszcza w gospodarce odpadami komunalnymi, pod wieloma względami przypomina dobry serial telewizyjny, w którym pełno jest zaskakujących zwrotów akcji i w którym do samego końca nie sposób przewidzieć zakończenia. Przyjmując tego typu porównanie, można stwierdzić, iż 22 czerwca 2016 r. dobiegł końca kolejny sezon tego „serialu” – pytanie, czy ostatni?

Zawieranie umów w ramach współpracy publiczno-publicznej

Wdrożenie przez Polskę przepisów dyrektywy dotyczącej umów koncesji i dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych, w zakresie regulującym zawieranie umów w ramach współpracy publiczno-publicznej, wywrze istotny wpływ na dotychczasową praktykę gmin związaną z powierzaniem i finansowaniem przez nie wykonywania zadań.

Podział kompetencji w publicznym transporcie zbiorowym

Zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego będącego jednostką samorządu terytorialnego (lub ich związkiem) wykonuje jej organ wykonawczy lub jego przewodniczący. Część kompetencji wynikających z tej ustawy została jednak zastrzeżona dla organów stanowiących.

Uchwalenie planu a odpowiedzialność gminy

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części.

Bariery wdrażania nowych przepisów w zamówieniach publicznych

Wdrożenie nowej legislacji dotyczącej zamówień publicznych wiązać się może nie tylko z barierami o charakterze zwyczajowym, prawnym i ekonomicznym, ale też ze znacznymi wyzwaniami technicznymi, w szczególności wobec zakładanej elektronizacji procedur zamówieniowych (wprowadzeniem e-zamówień).

Konsekwencje finansowe planów miejscowych

Rada gminy podejmując decyzję o uchwaleniu planu, powinna dysponować rzetelną informacją co do rozmiaru zobowiązań, które powstaną dla niej w związku z przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi. Praktyka powierzania opracowania prognozy osobom nieuprawnionym pokazuje, że do prognozy przykłada się zbyt małe znaczenie, traktując ją niejednokrotnie w kategoriach dokumentu, który trzeba sporządzić dla dochowania prawem przewidzianej procedury, a o którego merytoryczną zawartość nie do końca się zabiega.