Media i Publikacje

18.04.2016

Glosa dotycząca „Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2014 r., II GSK 2522/14”

Glosa dotycząca „Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2014 r., II GSK 2522/14”

18.04.2016

Śmietniki na pasie drogowym

Śmietniki na pasie drogowym

15.04.2016

Samorząd

Wypowiedzi Wojciecha Gwoździa i Macieja Kiełbusa w dzienniku Gazeta Prawna

Wypowiedzi Wojciecha Gwoździa i Macieja Kiełbusa w dzienniku Gazeta Prawna

11.04.2016

Samorząd

Glosa autorstwa prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego dotycząca „Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2014 r., II GSK 2522/14”

Glosa autorstwa prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego dotycząca „Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2014 r., II GSK 2522/14”

11.04.2016

Samorząd

Wypowiedzi Anny Kudry i Macieja Kiełbusa w dzienniku Gazeta Prawna

Wypowiedzi Anny Kudry i Macieja Kiełbusa w dzienniku Gazeta Prawna

06.04.2016

Samorząd

Artykuł Mateusza Karciarza w czasopiśmie „Wspólnota” (nr 7/2016)

Artykuł Mateusza Karciarza w czasopiśmie „Wspólnota” (nr 7/2016)

06.04.2016

Odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

04.04.2016

Samorząd

Artykuł Macieja Kiełbusa i wypowiedź Mateusza Karciarza w czasopiśmie „Przegląd Komunalny” (nr 3/2016)

Artykuł Macieja Kiełbusa i wypowiedź Mateusza Karciarza w czasopiśmie „Przegląd Komunalny” (nr 3/2016)

04.04.2016

Kształtowanie stawek w orzecznictwie sądów administracyjnych

Kształtowanie stawek w orzecznictwie sądów administracyjnych