Media i Publikacje

06.04.2016

Odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

04.04.2016

Samorząd

Artykuł Macieja Kiełbusa i wypowiedź Mateusza Karciarza w czasopiśmie „Przegląd Komunalny” (nr 3/2016)

Artykuł Macieja Kiełbusa i wypowiedź Mateusza Karciarza w czasopiśmie „Przegląd Komunalny” (nr 3/2016)

04.04.2016

Kształtowanie stawek w orzecznictwie sądów administracyjnych

Kształtowanie stawek w orzecznictwie sądów administracyjnych

25.03.2016

Samorząd

Maciej Kiełbus w artykule: „Zamówienia in-house także w odpadach”

Maciej Kiełbus w artykule: „Zamówienia in-house także w odpadach”

18.03.2016

Samorząd

Anna Kudra i Maciej Kiełbus w artykule: „Zmiana nazwy miejscowości musi być poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami”

Anna Kudra i Maciej Kiełbus w artykule: „Zmiana nazwy miejscowości musi być poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami”

18.03.2016

Samorząd

Artykuł Mateusza Karciarza i Macieja Kiełbusa w czasopiśmie „Samorząd Terytorialny” (nr 3/2016)

Artykuł Mateusza Karciarza i Macieja Kiełbusa w czasopiśmie „Samorząd Terytorialny” (nr 3/2016)

16.03.2016

Statuty związków międzygminnych w rozstrzygnięciach organów nadzoru

Statuty związków międzygminnych w rozstrzygnięciach organów nadzoru

16.03.2016

Radnych trzeba edukować

Radnych trzeba edukować

15.03.2016

Samorząd

Wywiad z prof. Krystianem M. Ziemskim w czasopiśmie „Wspólnota”

Wywiad z prof. Krystianem M. Ziemskim w czasopiśmie „Wspólnota”